De beginjaren vijftig kenmerken zich voor de afdeling gymnastiek van ABS, waarbinnen de ABS-revues zijn ontstaan, als een tijd met een groot aantal actieve leden maar met een bedroevend laag aantal bezoekers op de jaarlijkse uitvoering. Een aantal keren wordt geëxperimenteerd met een wat korter gymprogramma, zodat er voor de tweede helft van de avond ruimte overblijft voor de opvoering van een klucht. In 1952 is dat de klucht ‘Aardappelen’. Het wordt met verve gebracht, maar een doorbraak in bezoekersaantal betekent het niet.