‘In negentien-drie-zeven, toen kon je wat beleven’.

Zo luiden de eerste regels van een wel heel bekend geworden lied uit de vooroorlogse jaren. En het is waar gebleken, zeker voor het Bathmense revuegebeuren. Het jaar 19.3.7 zou namelijk een primeur opleveren met een ongekende nawerking.

Ongetwijfeld heeft Bathmen al heel vroeg gevarieerde voorstellingen gekend. Zoals de uitvoering van het zanggezelschap, waar ook een gedicht of voordracht in het programma werd opgenomen, of bij het toneelgezelschap, dat voor de afwisseling enkele liedjes ten gehore bracht.

Het is echter het jaar 1937 wanneer we voor het eerst van een echte revue kunnen spreken. Een programma met schetsjes, liedjes en voordrachten. Soms ernstig, dan weer onderhoudend maar veelal humoristisch. Initiatiefnemers van het eerste uur waren Co Volkers en Lion Polak. Zij fungeerden als de motor achter deze eerste Bathmense revueproduktie. Rondom dit duo vormde zich een heus gezelschap met mensen als Lenie Polak, Frits Volkers, Jan Leijenaar en Rijk Oolbekkink. Schetsjes werden gezocht en bedacht, liedjes geschreven, melodieën gecomponeerd.

Op de foto: de revue-makers van het eerste uur bij Boode bijeen, waar zij vertellen hoe het allemaal begon:
Frits Volkers, Jan Leijenaar, Niek Pronk en Co Volkers