Rond 1942 moet het geweest zijn dat de tweede revue het levenslicht zag. Tijdens de voetbalwedstrijden van ABS, langs de zijlijn, kwamen de gesprekken op gang. Onder leiding van meester Wiltink kregen de plannen gestalte in een nieuwe revuegroep, vrijwel geheel bestaande uit ABS-leden.
De mensen van het eerste uur uit 1937 waren er echter niet meer bij. Co Volkers had werk gevonden in Almelo en was verhuisd. Lion en Lenie Polak waren om heel andere redenen uit Bathmen verdwenen. Zij waren, zoals zo vele anderen, slachtoffer geworden van de evacuatie van joodse burgers door de Duitse bezetter.

Toch kwam er een programma tot stand met als belangrijkste organisatoren Willem Bielderman, Jan Leijenaar, Frits Volkers en meester Wiltink.
Onder de titel “Laat horen” werden er nieuwe schetsjes geschreven en onder muzikale leiding van B. van der Schaaf studeerde men enkele zelfgeschreven liedjes in. Het werd een revue met risico’s, want kritische stukjes over de bezetter werden niet gemeden. Onderwerpen als het onderduiken en de uitzending van jonge jongens naar Duitse fabrieken spraken zeer aan bij de bezoekers. Toch werd het programma door de bevoegde instanties gedoogd en werd het een van de weinige lichtpuntjes in deze donkere tijd.